Od kamilice se najviše upotrebljava cvijet. Prvi uređaj u preradi svježe kamilice je separator, kojim se obogaćuje b

Uspješno uspijeva na svim tlima, osim na vrlo rastresitom vapnenačkom tlu. Na pseudogleju, teškom, nepropusnom tlu po

Read more...

Najkvalitetnija kamilica upotrebljava se za dobivanje eteričnih ulja. Lošije klase svježe i otpad od dorade suhe kami

Read more...

Kvaliteta i urod kamilice ponajviše ovise o izboru pretkulture. Dobra je svaka pretkultura koja se ukloni prije kolovoz

Read more...

Berba i dorada - Ovisno o roku sjetve i vremenskim prilikama, berba kamilice uobičajeno započinje sredinom svibnja ili

Read more...

Eko Proizvodnja

budimo u kontaktu

Trg 2, HR-31223, Brođanci, Croatia
MB: 1879715, OIB: 59170148274
www.europlantaze.com

Nazovi Nas: +385 31 676 008

Europlantaže