Kamilica Plodored

Kvaliteta i urod kamilice ponajviše ovise o izboru pretkulture. Dobra je svaka pretkultura koja se ukloni prije kolovoza jer za sjetvu u prvim rokovima tlo treba pripremiti krajem kolovoza.

Čim se u kamilici pojave višegodišnji širokolisni korovi treba mijenjati sjetvenu površinu. Uspješno se uzgaja i kao monokultura, a vijek usjeva (pravilu nije dulji od tri godine) ovisi o pravilno primjenjenoj agrotehnici. Kamilica popravlja strukturu tla te sjetveni sloj pseudoglejnih tala obogaćuje humusom, te je kao takva primjerena kao pretkultura. Kod nas postoje dvije tetraploidne i jedna diploidna sorta kamilice. Za strojnu berbu preporučuje se sjetva tetraploidne (velike cvjetne glavice) kamilice jer joj je karakteristika ujednačena visina usjeva i daje veće prinose cvijeta i eteričnog ulja.

Eko Proizvodnja

budimo u kontaktu

Trg 2, HR-31223, Brođanci, Croatia
MB: 1879715, OIB: 59170148274
www.europlantaze.com

Nazovi Nas: +385 31 676 008

Europlantaže