Kooperativni odnosi

- Ugovaranje ratarske proizvodnje sa OPG-ima i PG-ima; s velikim brojem kooperanata svake godine ugovaramo ratarsku proizvodnju i to sljedeće kulture: uljana repica, pšenica, kukuruz, soja, suncokret i dr.

- Temeljem ugovora osiguravamo sav potreban repromaterijal (gnojivo, sjeme, zaštitna sredstva) za sjetvu te po potrebi dajemo stručne savjete i vršimo kontrolu same proizvodnje (tehnologija uzgoja)

- Našim kooperantima nudimo mogućnost terminske prodaje dobara na inozemnim burzama posredstvom partnera iz naše grupacije po zagarantiranim fiksnim burzovnim cijenama sa različitim budućim terminskim/vremenskim isporukama roba.

Eko Proizvodnja

budimo u kontaktu

Trg 2, HR-31223, Brođanci, Croatia
MB: 1879715, OIB: 59170148274
www.europlantaze.com

Nazovi Nas: +385 31 676 008

Europlantaže